راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

فعالیت فرهنگی و هنری

مجوز فعالیت مؤسسات و مراکز فرهنگی، مذهبی و هنری

مجوز برگزاری رویدادهای فرهنگی، مذهبی و هنری (اجرای صحنه)

مجوز برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری

نسخه بتا