راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

Xمشاهده فرصت‌ها دانلود کتاب فرصت‌ها
ماکو
منطقه آزاد ماکو
عکاس: مختار سلمانی
دریافت عکس
۳۷۰ فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران
اشتغالزایی مستقیم برای ببش از ۲۳ هزار نفر
ظرفیت سرمایه گذاری بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان
نسخه بتا