راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

راه‌اندازی کسب‌وکار

◄ 4 گــــروه خــدمـــت اصـــلـی 6 خــــدمـــت قــابـــل ارائـــه

راه‌اندازی کسب‌و‌کار به تمام خدماتی گفته می‌شود که در حوزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به فعالان اقتصادی‌ داده می‌شود. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مجوز فعالیت اقتصادی یا مجوز بازرگانی خود را اخذ کنند، یا این‌که به دنبال ثبت مجوز فعالیت اقتصادی قدیمی خود هستند و همچنین فعالانی اقتصادی‌ای که می‌خواهند درخواست سرمایه‌گذاری بدهند یا شرکتی ثبت کنند، مخاطب این گروه خدمت‌اند.

4

تعداد گروه خدمت

6

تعداد زیرمجموعه
مجوز فعالیت اقتصادی

مجوز فعالیت اقتصادی معافیت‌ها و تخفیف‌هایی را در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد. این مجوز در چهار گروه «صنعتی»، «پیمانکاری»، «اصناف» و سایر موارد صادر می‌شود. فعالیت در هر منطقه نیازمند درخواست مجوز فعالیت اقتصادی مخصوص به آن منطقه است. همچنین فعالیتِ هر تعداد واحد اقتصادی توسط یک فعال اقتصادی، در یک منطقه، نیازمند مجوز فعالیت اقتصادی به تعداد آن بنگاه‌های اقتصادی‌ست.

ثبت مجوز فعالیت اقتصادی قدیمی (شیما)

مجوز اقتصادی قدیمی به مجوز‌ چاپی‌ای گفته می‌شود که هنوز در سامانه ثبت نشده‌ است و فعال اقتصادی می‌بایست این مجوز را در سامانه ثبت و براساس آن شناسه یکتا مجوز اقتصادی خود را دریافت کند.

درخواست سرمایه‌گذاری

ثبت شرکت و مؤسسات اقتصادی

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قراردادی تجاری است که براساس آن شرکت یا موسسه در منطقه ثبت می‌شود و می‌تواند از مزایای این قرارداد در مناطق آزاد و ویژه استفاده کند. ثبت شرکت و مالکیت‌های معنوی و صنعتی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.

ثبت شرکت و مؤسسات اقتصادی برای اتباع غیرایرانی

اتباع غیرایرانی می‌توانند براساس قوانین ثبت شرکت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، برای ثبت شرکت اقدام نمایند.

نسخه بتا