راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد


مرتضی بانک در گفتگو با خبرنگار خانه ملت خبر داد:

83 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


مشاور رییس جمهور گفت: طی سال‌های گذشته حدود 83 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام گرفته است.


به گزارش فرینا، مرتضی بانک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: هرچند نقص‌هایی در این مناطق وجود دارد که باید رفع شود اما طی7 سال گذشته حدود 135 میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور انجام گرفته از سوی دیگر حدود 39 میلیارد دلار تولیدات این مناطق به داخل کشور وارد شده است و با توجه به واردات، حدود 45 میلیارد دلار تراز مثبت ارزشمندی ایجاد شده است.

1900 واحد صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

او با بیان اینکه حدود 540 واحد نوآور و دانش بنیان در مناطق آزاد و ویژه تشکیل شده، افزود: علیرغم اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمتر از 0.4 درصد از خاک کشور را تشکیل داده و 1.2 درصد از جمعیت کشور را داراست، حدود 510 هزار نفر اشتغال در این مناطق ایجاد شده و به جز واحدهای خدماتی حدود 1900 واحد صنعتی و تولیدی در آن دایر شده است.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه براساس شاخص‌ها، بیکاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از متوسط کشور کمتر است، اضافه کرد: طی سال‌های گذشته حدود 83 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و حدود 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام گرفته است.

صادرات سالانه 19 میلیارد دلار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مرتضی بانک افزود: متوسط صادرات سالانه کشور 40 میلیارد دلار است که از این رقم 19 میلیارد دلار آن سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.


نسخه بتا