دات نت نیوک
  

منطقه آزاد تجاري-صنعتي پیشنهادی سیستان

 عدم توجيه فعاليت هاي كشاورزي(بدليل خشكسالي 18 ساله). بخش صنعت، تجارت و بازرگاني مي تواند باعث ايجاد اشتغال و نگه داشت مردم و تثبيت جمعيت به ويژه جمعيت جوان و تحصيلكرده شود.
 با توجه به نياز افغانستان به تامين كالاهاي معدني مي توان سهم عمده اي از بازار 23 ميليارد دلاري واردات آن كشور را از طريق منطقه آزاد تجاري-صنعتي سيستان تامين كرد.
 توسعه صنعت توريسم در منطقه با توجه به دارا بودن مكان هاي تاريخي و آثار فرهنگي متعدد.
 ايجاد منطقه آزاد خشكي با ايجاد قرابت فرهنگي و اجتماعي ميان ساكنان مرزها در دو كشور موجب امنيت و كاهش مشكلات مرتبط با آن خواهد شد.
مزيت ها
 ارتباط نيمه غربي افغانستان، تركمنستان و تاحدودي ازبكستان و نيمه غربي قزاقستان از طريق تركمنستان با آبهاي آزاد جهان.
 بسط امنيت و همزيستي مسالمت آميز در استان با پيوند كردن منافع شمالي شيعه نشين با جنوب سني نشين.
 مسير ترانزيتي چابهار به زابل و افغانستان ضمن تحرك بيشتر فعاليت چابهار موجب كاهش ناامني و تقويت همگرايي هاي فرهنگي-ملي و منطقه اي مي شود.
 دسترسي مناسب استان سيستان و بلوچستان به شبكه هاي حمل و نقل ملي و برون كشوري.
 با فعال شدن كريدورهاي ترانزيتي انگيزه عبور كالاهاي كشورهاي هند و جنوب شرق آسيا و چين از ايران افزايش مي يابد.
 وجود دانشگاه زابل موجب گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي مي شود.
 وجود بازارچه هاي مرزي و پايانه مرزي، ساختمان گمرك در سايت پيشنهادي منطقه آزاد تجاري-صنعتي سيستان و بلوچستان.
 وجود فرودگاه زابل(در سايت پيشنهادي) باعث راه ارتباط هوايي و توسعه منطقه مي شود.
 توسعه و بسط مراودات اقتصادي قانونمند(منطقه آزاد) باعث كاهش قاچاق كالا مي شود.
 تامين مواد اوليه در حوزه فولاد از معادن سنگ آهن حاجي گك در افغانستان.
 با توجه به توان صادراتي گازي ايران(حدود 200 ميليون متر مكعب) منطقه آزاد سيستان و بلوچستان مي تواند با توجه به تاسيسات لجستيكي از طريق لوله، مصارف افغانستان را در آينده تامين كند.
 در زمينه مبادلات تجاري از سمت ايران، ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل و مخابراتي، برق، خدمات فني مهندسي و از طرف افغانستان كاني هاي فلزي، زغال سنگ، محصولات خام كشاورزي و پوست گاو و گوسفند و غيره صورت گيرد.

مشخصات

نقشه منطقه