دات نت نیوک
  

منطقه آزاد تجاري-صنعتي پیشنهادی اردبيل

خبر تشکیل منطقه آزاد تجاری – صنعتی مستقل استان اردبیل که از آن می توان به عنوان شاه کلید دولت تدبیر در توسعه استان اردبیل نام برد موجی از خوشحالی را در میان مردم اردبیل به جریان انداخت.
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور در جلسه روز سه شنبه هشتم بهمن ماه به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای عضو و استاندار اردبیل با دستور جلسه الحاقی نقاطی از شمال استان اردبیل به منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تشکیل یافت.پس از بحث و بررسی وزرای عضو و توضیحات مفصل استاندار اردبیل در خصوص ظرفیت های استان با مدنظر قراردادن اهمیت استراتژیک استان اردبیل که به عنوان دروازه آسیای میانه مطرح است و نیز ظرفیت های منطقه در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی و گردشگری ، بجای الحاق نقاطی از شمال استان اردبیل به منطقه آزاد ارس، تشکیل منطقه آزاد تجاری – صنعتی مستقل استان اردبیل را تصویب کرد.
مجید خدابخش در این باره گفت: بر اساس این مصوبه قرار شد تا در اسرع وقت هیات دولت لایحه ایجاد منطقه مستقل تجاری - صنعتی اردبیل را تهیه و به مجلس ارایه دهد.استاندار اردبیل اظهار کرد: تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مستقل به نفع اردبیل خواهد بود و علاوه بر شهرستان های شمال استان احتمال پوشش دیگر شهرستان ها نیزبه این منطقه وجود دارد .

مشخصات

  • مساحت محدوده:هکتار41426
  • فرودگاه: فرودگاه پارس آباد داخل محدوده
  • راه آهن :ندارد
  • جاده دسترسی:پارس آباد – بیله سوار – گرمی
  • کشور همسایه هم مرز:جمهوری آذربایجان
  • مرز رسمی:گمرک بیله سوار

نقشه منطقه