راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

سازمان فناوری اطلاعات ایران

45.9 میلیارد دلار

ارزش سرمایه گذاری داخلی (92 تا 98)

7.1 میلیارد دلار

ارزش سرمایه گذاری خارجی (92 تا 98)

120

فرصت سرمایه گذاری

13 میلیون نفر

گردشگر سالانه

چرا مناطق آزاد؟

کمیسیون ارزش افزوده
معافیت مالیاتی
صنایع پاک
امکان سرمایه گذاری خارجی
ورود و خروج آسان کالا

راهنمای سرمایه گذاری

نسخه بتا