دات نت نیوک

معرفی مدیران

محمدرضا رستمی

معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق

هانی صباغان

مدیر سلامت، ورزش و آموزش

سید سجاد نوری زمان آبادی

مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق

حسین اله بداشتی

مدير گردشگري و میراث فرهنگی

علی حسنلو

مدیر فرهنگی، هنری و اجتماعی