دات نت نیوک

معرفی مدیران

هانی صباغان

سرپرست مدیریت ورزش و سلامت

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 75207000-021
 • آدرس: خیابان ولی عصر (عج) ـ بالاتر از اسفندیارـ خیابان رحیمی ـ پلاک 58
 • ايميل: H.sabbaghan@freezones.ir

شرح وظایف

 • شرح وظايف ورزش:
  - تبيين و پيگيري اجراي موارد تنظيم شده در منشور فرهنگي- اجتماعي مناطق آزاد، در امور ورزشي.
  - تهيه، تنظيم و هماهنگي اجراي برنامه هاي ورزشي مشترک در مناطق آزاد.
  - حمايت از اجراي برنامه هاي ورزشي براي همه ساکنين (بوميان، مهاجرين، گردشگران و کارکنان سازمان) در مناطق آزاد.
  - تهيه شيوه نامه هاي تخصصي براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در اجراي برنامه هاي مشترک ورزشي در مناطق آزاد تجاري.
  - ارتباط وهماهنگي با تشکيلات ملي ورزشي در سازمان هاي مختلف(وزارت ورزش و جوانان، فدراسيون‌هاي ورزشي، آموزش و پرورش، آموزش عالي و...)براي ايجاد تسهيلات در اجراي برنامه هاي ورزشي مناطق.
  - بررسي و ارزيابي فعاليت هاي ورزشي مناطق، براي تهيه گزارش هاي لازم و روش هاي حل مشکلات برنامه‌اي و اجرايي و انتقال تجربيات بين مناطق.
  شرح وظايف سلامت:
  - برنامه‌ريزي و فعاليت سازماني و اداري در راستاي تحقق سياستگزاري‌ها و اهداف کلان سلامت دبيرخانه به منظور مشارکت درارتقاي شاخص‌هاي سلامت و نمونه‌سازي الگوي سلامت ايران 1404 در مناطق.
  - تهيه و تدوين تقويم ساليانه اجراي اهداف و برنامه‌هاي اجرايي مصوب سلامت .
  - ايجاد بانک اطلاعات سلامت بر اساس شاخص‌هاي سلامت تبيين شده در وضعيت موجود و تدوين برنامه 5 ساله سلامت.
  - تهيه و تدوين و باز نگري کليه مستندات موردنياز متناسب با اجراي بهينه اهداف و برنامه هاي اجرايي مطابق با قوانين کشوري سلامت و دبيرخانه.
  - نيازسنجي آموزشي سلامت در سطوح مختلف و برنامه‌ريزي در جهت اجراي دوره‌هاي مورد نياز.
  - تلاش در جهت تقويت ارتباطات برون سازماني در راستاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي مصوب سلامت به صورت برگزاري جلسات ،همايش‌ها ،انجام مکاتبات اداري و مأموريت‌هاي مورد نياز، تهيه و تدوين تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌ها و ساير موارد.
  - نظارت عاليه بر وضعيت جاري سلامت منطقه وعملکرد ارگان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌هاي مرتبط ، شناخت معضلات موجود و ارائه راهکارهاي مورد لزوم در جهت تقويت و افزايش بهره وري ارکان و ميزان شاخص‌هاي سلامت.
  - انجام هماهنگي هاي درون سازماني و فعاليت‌هاي اداري در جهت ايجاد ساختار يکپارچه و منسجم متأثر از سياست‌ها و تدابير سازمان و دبيرخانه.
  - ارتقاي سطح سلامت کارکنان با برگزاري معاينات دوره‌اي مورد نياز، فعاليت‌هاي تبليغي، برگزاري مسابقات، جشنواره ‌ها و دوره‌هاي آموزشي مرتبط و همچنين پيگيري رفع مشکلات و موانع بهداشتي درماني.
  - بررسي، ارزيابي وکارشناسي فني اوليه و تهيه گزارش در مورد کليه فعاليت‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مرتبط با سلامت با رويکرد افزايش کميت و کيفيت مراکز سلامت محور.
  - پيگيري اجراي طرح هاي سلامت محور مصوب در طول زمان اجرا و بهره برداري وهمچنين کمک در جهت رفع موانع و تسهيل روال اداري جهت حفظ و افزايش بهره‌وري.
  - ارتقاي سطح علمي سلامت با رويکرد جذب منابع و بهره گيري از ظرفيت‌هاي موجود داخلي و خارجي در مجموعه پرديس‌هاي علمي.
  - مديريت کاربردي و نظارتي برمجموعه فعاليت‌هاي جاري در شهرک سلامت.
  - راهبري اجرايي و نظارتي بر مجموعه نظارت بهداشت انساني و تجهيزات پزشکي.
  - راهبري نظارتي و هماهنگ کننده بر فعاليتهاي مرتبط باگردشگري سلامت .
  - مديريت منابع موجود در جهت اجراي طرح هاي مصوب.
  - تهيه گزارش ماهانه عملکرد و فعاليت هاي اداري و پيگيري‌هاي مرتبط به معاونت و دبير خانه.
  - اجراي تمامي مصوبات و بخشنامه‌هاي ابلاغي دبير خانه يا سازمان.