دات نت نیوک

محمدرضا عبدالرحیمی

مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 75207000-021
 • آدرس: خیابان ولی عصر (عج) ـ بالاتر از اسفندیارـ خیابان رحیمی ـ پلاک 58
 • ايميل: mabdorrahimi@freezones.ir

شرح وظایف

 • **حوزه برنامه ریزی:
  - پی گیری مستمر برای جلب توجه نظام برنامه ریزی توسعه ملی به استفاده از راهبرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،
  - هماهنگی و پی گیری برای تدوین پیش نویس اسناد راهبردی، برنامه ها و خط مشی های کلی مناطق برای تصویب در شورای عالی،
  - پی گیری برای تهیه و تدوین برنامه های راهبردی مناطق در چارچوب اسناد بالادستی و سیاستها و خط مشی های شورای عالی،
  - هماهنگی و پیگیری برای تدوین برنامه های اجرایی سالیانه متناسب و ذیل راهبردهای تامین کننده اهداف در مناطق،
  - پیگیری و رصد میزان تحقق اهداف و برنامه های مناطق در مقاطع زمانی سه ماهه و سالیانه و استقرار نظام های نوین مدیریت پیشبرد اهداف و راهبردها مثل¬کارت امتیازی متوازن،
  - پی گیری و هماهنگی تدوین طرح های جامع مناطق به عنوان اسناد راهنما و نقشه راه استفاده مطلوب از اراضی مناطق،
  - پی گیری برای تهیه و تدوین نظام شاخص های اقتصاد کلان مناطق به تفکیک هر منطقه و تدوین و ارائه گزارش های تلفیقی مناطق در این حوزه،
  - ساماندهی، بهبود و توسعه نظام آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها و اقلام عملکردی حوزه های مختلف مناطق با همکاری مناطق و مدیریتهای مختلف دبیرخانه،
  **حوزه بودجه:
  - تدوین پیش نویس دستورالعمل و ضوابط تنظیم بودجه سالیانه مناطق جهت تصویب و ابلاغ دبیر شورای عالی،
  - پیگیری و هماهنگی برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر نتیجه در مناطق،
  - بررسی و تایید بودجه های سنواتی پیشنهادی مناطق در چارچوب خط مشی ها وبرنامه های کلان و پیگیری برای تصویب شورای عالی با مشارکت مناطق،
  - تدوین و تنظیم پیش نویس ضوابط اجرایی بودجه جهت تصویب و ابلاغ دبیر شورای عالی،
  - بررسی و تایید اصلاحیه و متمم بودجه های سنواتی و پیگیری برای تصویب در شورای عالی،
  - تهیه و تنظیم موافقتنامه های اجرائی بودجه بین دبیرخانه و مناطق،
  -کنترل،تهیه و تدوین گزارش عملکرد بودجه مصوب مناطق جهت بهره برداری و تدابیر مدیریتی لازم،
  - تنظیم سهمیه واردات کالای تجاری به سرزمین اصلی از طریق مناطق و پی گیری برای کاهش مستمر اتکای بودجه به آن،
  - پیگیری برای بررسی و تحلیل روش های درآمدزائی مناطق و ارائه راهکارهای نوآورانه در راستای متنوع سازی و ایجاد درآمدهای پایدار مبتنی بر مزیت ها و شایستگی های کلیدی مناطق،

  **حوزه سرمایه گذاری :

  الف- حوزه قوانین، مقررات و زیرساخت های نهادی:
  - روزآمد سازی بانک جامع قوانین و مقررات ناظر و مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق با همکاری مدیریت امور حقوقی دبیرخانه و مناطق،
  - بررسی مستمر قوانین و مقررات موجود ناظر بر موضوع سرمایه گذاری و شناسایی ضعفها و خلاءها با همکاری و مشارکت مناطق و خبرگان،
  - تدوین و تنظیم پیش نویس اصلاح قوانین و مقررات موجود یا قوانین و مقررات جدید در راستای تسهیل و گسترش سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در مناطق،
  - بررسی و مطالعه درخصوص آخرین روشها و مدلهای سرمایه گذاری و انتخاب روشهای مطلوب قابل بهره گیری در مناطق،
  - تدوین¬چارچوب وشکل(فرمت) انواع قراردادهای سرمایه گذاری در مناطق با لحاظ ملاحظات حقوقی، فنی و اقتصادی لازم با مشارکت مناطق و دوایر ذیربط دبیرخانه،
  - تشکیل کمیته هماهنگی امور سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه با حضور معاونین متولی سرمایه گذاری مناطق،
  - تشکیل¬کمیته موضوع تبصره یک ماده 6 مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان سازمان سرمايه‏گذاري و كمك‏هاي اقتصادي و فني (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور برای بررسی درخواست‏هاي سرمايه‏گذاران خارجي متقاضي تضمين و حمايت دولت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران) و پيشنهاد برای تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد و صدور مجوز سرمايه‏گذاري براي آنها،
  - توانمند سازی همکاران واحدهای متولی موضوع سرمایه گذاری در مناطق از طریق برگزاری¬کارگاههای آموزشی¬ ویژه درارتباط با قوانین و مقررات،روشها، مدل های سرمایه گذاری، روشها و ابزارهای تامین مالی داخلی و خارجی و ...،
  - تدوین و انتشار راهنمای سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد و ویژه برای مخاطبان داخلی و بین المللی به زبانهای مختلف،
  - هماهنگی و پیگیری برای ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در سازمانهای مناطق برای تسهیل و تمرکز مراحل صدور مجوز و حمایت از انجام سرمایه گذاری در مناطق،
  - بررسی و مطالعه مستمر در جهت ساده سازی فرایندهای مربوط به سرمایه گذاری در مناطق با مشارکت مناطق،
  - بررسی و تدوین برنامه های فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه‌گذاری در بین اقشار مختلف جوامع محلی و دستگاههای مختلف مستقر در مناطق جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه‌گذاری در توسعه مناطق و کشور،
  - برقراری ارتباط مستمر و نهادینه با سازمانها و دستگاههای ملی متولی و مرتبط در ارتباط با جلب و جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی،
  - برقراری ارتباط مستمر و نهادینه با نهادها و موسسات بین المللی خدمات تسهیل سرمایه گذاری خارجی،

  ب- حوزه معرفی وعرضه فرصتهای سرمایه گذاری(ترویج)
  - پیگیری و هماهنگی برای بررسی، شناسایی و اولویت گذاری فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق از طریق سازمانهای مناطق،
  - پیگیری، هماهنگی و همکاری در آماده سازی ومطالعات امکانسنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی اولیه¬ی فرصتهای سرمایه گذاری قابل عرضه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی،
  - هماهنگی و پیگیری برای انتشار فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق به صورت انفرادی و مشترک در قالب کتابچه، لوح فشرده و درج در پایگاههای اطلاع رسانی داخلی و خارجی،
  - ایجاد و روزآمدسازی پایگاه اطلاع رسانی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور،
  - برنامه ریزی و انسجام بخشی به حضور نهادینه و موثر مناطق در برنامه ها، نشست ها، نمایشگاهها و کنفرانسهای سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور،
  - برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری منظم سمینارها و نمایشگاههای اختصاصی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل و خارج،
  - سازماندهی¬حضور هدفمند و نهادینه در رسانه های داخلی و بین المللی در جهت معرفی مزیتها، ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری مناطق،
  - حمایت و تقویت شکل گیری موسسات ترویج و خدمات سرمایه گذاری (IPUs) در مناطق

  پ) حوزه بازار های مالی(پول، سرمایه و بیمه)
  - هماهنگی و پیگیری برای اجرای کامل قوانین و مقررات بازارهای مالی اعم از پول، سرمایه و بیمه در مناطق و روزآمد سازی واصلاح مورد نیازآنها و عنداللزوم تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید،
  - هماهنگی و پیگیری برای استقرار وتوسعه بازارهای مالی پول اعم از بانک ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و فراساحلی در مناطق با بهره گیری از ظرفیت قانونی ماده 188 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مقررات بعدی،
  - هماهنگی و پیگیری برای استقرار و توسعه بازارهای مالی سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار و سایر بورسها با بهره گیری از ظرفیت قانونی ماده 29 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی و تبصره آن متناسب با استعداد و ظرفیت آنها،
  - پیگیری برای ایجاد مرکز آزاد مالی در مناطق برخوردار از مزیت های لازم و زمینه سازی برای ایجاد منطقه آزاد مالی در کشور،
  - هماهنگی و پیگیری برای استقرار و توسعه بازارهای مالی بیمه با بهره گیری از ظرفیت قانونی ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی و سایر مقررات در مناطق متناسب با استعداد و ظرفیت آنها،
  - پیگیری برای حضور نمایندگی بانکها و بیمه های بین المللی در مناطق به منظور پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی در مناطق،
  - پیگیری برای تاسیس و استقرار شرکتهای سرمایه گذاری بانک ها و بیمه ها در مناطق با هدف مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری مناطق،
  - ایجاد بانک اطلاعاتي جامع از موسسات و نهادهای مالی، پولی و بانکی و بیمه ای مستقر در مناطق،
  - هماهنگی با اعضای شورای عالی مناطق و سایر نهادهای مرتبط با مسائل، مشکلات احتمالی و موضوعات مالی، پولی و بیمه ای در مناطق،
  - ایجاد کارگروه های تخصصی بازار های پول، سرمایه و بیمه مناطق با حضور مدیران ذیربط مناطق ، وزارتخانه ها، سازمانها و نمایندگان فعالان بخش¬خصوصی بازارهای مذکور،
  - تعامل موثر با بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در راستای اهداف مناطق،
  - برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای برنامه های ترویجی مرتبط از جمله برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی مالی، پولی و بیمه مناطق،
  - انجام مطالعات توسعه¬ای و تطبیقی لازم در حوزه های بازارهای مالی سه گانه(پول، سرمایه و بیمه) برای بهره مندی مناطق آزادکشور از آخرین شیوه ها و پیشرفتهای مربوط با استفاده از ظرفیتهای مراکز تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی خبره،