دات نت نیوک

مسعود کوچکیان

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 75207000-021
 • آدرس: خیابان ولی عصر (عج) ـ بالاتر از اسفندیارـ خیابان رحیمی ـ پلاک 58
 • ايميل: m.kouchakian@freezones.ir

شرح وظایف

 • - بازرسي ونظارت وبررسي عملكرد دستگاه هاي مستقر در مناطق و همچنين رسيدگي به شكايات ارباب رجوع در خصوص دستگاه هاي مذكور وبازرسي هاي برنامه اي و محسوس و موردي از رده هاي فوق الذكر
  - ارزيابي عملكرد كاركنان ، بخشداران ، فرمانداران ، مديران كل دفاتر ستادي استانداري به صورت ساليانه
  - ارزيابي عملكرد سازمان های مناطق به صورت ساليانه
  - همكاري و هماهنگي باشوراي دستگاه هاي نظارتي استان( سازمان بازرسي كل استان- ديوان محاسبات استان - اداره كل اطلاعات استان)
  - بررسي و پاسخگوئي به موارد ارجاعي از سوي مراجع ذي صلاح بازرسي شامل: بازرسي ويژه دفتر رئيس جمهور- اداره كل بازرسي و نظارت نهاد رياست جمهور- بازرسي وزارت كشورو هماهنگي با ادرات كل بازرسي و پاسخگوئي به شكايات وزارتخانه ها و استانداري هاي سراسركشور
  - تشكيل كميته ارتقاء سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع و نظارت بر اجراي دستورالعمل مربوطه در سطح دبیرخانه و سازمان های مناطق
  - تشكيل كميته پيشگيري ومبارزه بارشوه در دستگاه هاي اجرائي و نظارت بر اجراي دستورالعمل مذكور
  - نظارت بر اجراي دستورالعمل و نظامنامه پاسخگوئي به شكايات در دبیرخانه و سازمان های مناطق
  - بررسي و رسيدگي موارد ارجاعي از سوي دبیر محترم شورا و تهيه و تنظيم گزارش جهت ارائه ایشان
  - ارائه گزارشات تحليلي از عملكرد دستگاه هاي اجرائي ، مشكلات اجتماعي، نواقص و معايب عملكردي و مديريتي دستگا هاي اجرائي به دبیر محترم شورا جهت پیگیری از بالاترین مقام مسئول
  - شركت در جلسات و كميسونهاي ذيربط مناطق و ....
  - اجراي برنامه هاي ابلاغي از دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد وپاسخگوئي به شكايات وزارت كشور نظير طرح تحرك مديريت عملكرد
  - ارائه آمارهاي متنوع در ابعاد مخلتف جهت استحضار بازرسي وزارت كشور و دبیر محترم شورا
  - بازرسي انتخابات در صورت تفويض و ابلاغ ماموريت از طريق وزارت كشور و دبیر محترم شورا
  - نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي ارائه كننده خدمات به مسافران در قالب معاونت نظارت وارزيابي ستاد تسهيلات سفرهاي منطقه ای