دات نت نیوک

معرفی مدیران

محمود عبدی اسکویی

مدیر گسترش و تسهیل تولید

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 75207000-021
 • آدرس: خیابان ولی عصر (عج) ـ بالاتر از اسفندیارـ خیابان رحیمی ـ پلاک 58
 • ايميل: sm.abdi@freezones.ir

شرح وظایف

 • - تهیه گزارشات مربوط به پایش تولیدات در مناطق (رشته فعاليت، ظرفيت توليد و اشتغال).
  - ارائه گزارش از شاخص هاي تسهيل توليد (ارزش صادرات، تنوع محصولات توليدي، ميزان توليد).
  - تهيه گزارش از گسترش واحد هاي توليدي در مناطق آزاد (جواز تاسيس، پروانه بهره برداري ).
  - بررسي چگونگي اطلاع رساني مزيتهاي قانوني مناطق آزاد و مشوق هاي سرمايه گذاري صنعتي در مناطق آزاد.
  - بازدید میدانی از واحدهای تولیدی مناطق آزاد به منظور شناسائي تنگناهاي توليد.
  - بررسي و پيشنهاد آيين نامه معرفی واحدهای صنعتی تولیدی نمونه و کارآفرین.
  - بررسی و ارائه طرح و پیشنهاد جهت گسترش و تسهيل تولیدات در مناطق آزاد.
  - پیشنهاد تشکیل نمایشگاه های فصلی و دائمی جهت معرفي توانمندی واحدهای تولیدی با همكاري مناطق.
  - بررسی و ارائه پیشنهاد برای تسهیل و گسترش صادرات محصولات تولیدي.
  - یکسان سازی و ایجاد وحدت رويه در صدور جواز تاسيس، پروانه بهره برداری و گواهي توليد در مناطق.
  - بررسی و ارائه پیشنهاد راه كارهاي حمايتي و تشويقي جهت بازاريابي محصولات توليدي در ساير مناطق آزاد.
  - بررسي و ارائه راه كار جهت حضور صنايع توليدي فعال كشور در مناطق آزاد از طريق ايجاد شعب.
  - برنامه ريزي و هماهنگي براي بازاريابي و توسعه طرح هاي صنعتي در مناطق آزاد.
  - برنامه ريزي و هماهنگي و كنترل انجام پژوهش هاي صنعتي در مناطق آزاد.
  - ارائه مشاوره و راهنمايي به سرمايه گذاران صنعتي جهت فعاليت توليدي در مناطق آزاد.
  - بررسي و ارائه پیشنهاد بسته های تشویقی جهت افزایش تولید و صادرات.
  - هماهنگی های لازم با امور بانک و بیمه به منظور ایجاد زمینه برقراری تسهیلات و مشوق های مالی و حمایتی برای افزايش ميزان توليد و صادرات محصولات توليدي.
  - ایجاد بسترهای مناسب جهت ثبت علائم تجاري شركتهاي توليدي مستقر در مناطق.
  - بررسي و تهيه پیشنهاد براي تقويت زیر ساختهای مورد نياز با هدف گسترش و تسهیل تولید در مناطق آزاد.
  - راه اندازي سامانه جامع صنايع مناطق آزاد.
  - بررسي و ارائه پيشنهاد به منظور به روزرساني و ارتقا ضوابط صدور مجوزهاي صنعتي.
  - ساير امور مربوطه.