دات نت نیوک

معرفی مدیران

جستجو

مرتضی بانک

مشاور رییس جمهور و دبیر شورا

مجید صفدری

معاون توسعه مدیریت

محمدرضا رستمی

معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق

جعفر آهنگران

معاون برنامه ریزی

احمد جمالی

معاون اقتصادی

حسین گروسی

معاون حقوقی و امور مجلس

ناصر خرمالی

مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده

محمود عبدی اسکویی

مدیر گسترش و تسهیل تولید

محمد خضرایی منش

مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری

فتح اله آقاسی زاده

مدیر برنامه ریزی و بودجه

مسعود کوچکیان

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد

جواد عباس پور

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی

مهدی رعیتی

سرپرست مدیریت فنی و امور زیر بنایی

حسین اله بداشتی

مدير گردشگري و میراث فرهنگی

علی حسنلو

مدیر فرهنگی، هنری و اجتماعی

هانی صباغان

مدیر سلامت، ورزش و آموزش

هانی صباغان

مدیر کل حوزه دبیر

سید سجاد نوری زمان آبادی

مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق

شعبان شاهکویی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

سودابه جلیلی

مدیر امور اداری و مالی

فاطمه آمره

سرپرست مدیریت توسعه و تحول اداری

محمد احمدی

سرپرست مدیریت امور مجلس

محسن پور احمدی

مدیر امور حقوقی

علیرضا خیامین

مدیر پشتیبانی و تشریفات

درنا کسرایی

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی