دات نت نیوک

معرفی معاونت‌ها

علیرضا جعفری هرندی

معاون توسعه مدیریت

محمدرضا رستمی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

محمد معزالدین

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق

اکبر افتخاری

معاون تولید، صادرات و فناوری

حسین گروسی

معاون حقوقی و امور مجلس