دات نت نیوک

سوالات متداول

اعضاي مجمع عمومي سازمانهاي مناطق آزاد


ماده 65 احكام دائمي برنامه توسعه كشور چیست؟


فهرست اعضاي هيات مديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي


فهرست شركتها و موسسات تابعه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي


نحوه ارجاع و شناسایی مجریان جهت انجام امور عمرانی و زیر بنائی پروژه ها به چه نحوی است؟


نحوه انتخاب مشاوران در مناطق چگونه است؟


شرکتهای مشاوره و مجری جهت اعلام آمادگی برای همکاری در پروژه های عمرانی و زیر بنائی مناطق، سوابق و رزومه کاری خود را به کجا ارسال نمایند؟


قوانین اجرایی و فنی در مناطق آزاد آز چه قانونی تبعیت می کند؟


آیا رعایت قوانین نظام مهندسی و رعایت ساختمان در مناطق الزامی است؟ مرجع نظارتی بر رعایت قوانین بر عهده چه سازمانی است؟


هزینه های نظام مهندسی برای پروژه های صنعتی چقدر است؟


متن كامل قانون تشكيل و ادارة مناطق ويژة اقتصادي جمهوري اسلامي ايران(مصوب 5/9/1384) نهاد رياست جمهوري


تفاوت های منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی