راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

صنعت و تولید

◄ 9 گــــروه خــدمـــت اصـــلـی 35 خــــدمـــت قــابـــل ارائـــه

موضوع خدمت صنعت و تولید تمام خدمات مربوط به راه‌اندازی و بهره‌برداری یک واحد صنعتی و تولیدی را، از ابتدا تا آخرین مرحله، دربرمی‌گیرد. مخاطبان این موضوع خدمت فعالان اقتصادی‌ای هستند که به دنبال‌ اخذ جواز تأسیس واحد صنعتی، پروانه بهره‌برداری، کمیسیون ارزش افزوده، گواهی تولید، تعیین مقصد کالای تولیدشده، جواز تأسیس واحد صنعتی استخراج رمزارز و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی استخراج رمزارز در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هستند.

9

تعداد گروه خدمت

35

تعداد زیرمجموعه
جواز تأسیس واحد صنعتی

فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی برای هر نوع فعالیت تولیدی و صنعتی نیازمند مجوز تأسیس واحد صنعتی هستند که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این مجوز با نظارت سازمان منطقه صادر می‌شود. مقدمه تمام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت، اخذ جواز تأسیس واحد صنعتی‌ست.

پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی

پس از تأسیس واحد صنعتی و اتمام مرحله تولید آزمایشی، در صورت تأمین شرایط و موارد مطرح‌شده در جواز تأسیس، برای واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. پیش‌نیازِ صدور پروانه، داشتن جواز تأسیس است.

گزارش پیشرفت واحد صنعتی

جواز تأسیس واحد صنعتی استخراج رمزارز

فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی برای تأسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی استخراج رمزارز نیازمند اخذ جواز تأسیس از سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هستند.

پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی استخراج رمزارز

پس از تأسیس واحد صنعتی استخراج رمزارز و در مرحله استخراج آزمایشی، نوبت به دریافت پروانه بهره‌برداری این واحد می‌رسد. پیش‌نیازِ صدور پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی استخراج رمزارز، داشتن جواز تأسیس آن واحد است.

کمیسیون ارزش افزوده

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی و نماینده منطقه، وظیفه تعیین درصد مجاز (میزان کالای تولیدشده در واحد صنعتی که می‌تواند -به عنوان کالای داخلی- بدون ثبت‌سفارش وارد سرزمین اصلی شود) و همچنین تعیین درصد ارزش افزوده (میزان تخفیف عوارض گمرک) را به عهده دارد. این درصدها براساس اطلاعات طرح توجیهی واحد تولیدی و مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز صورت می‌گیرد.

گواهی تولید

هر واحد صنعتی و تولیدی برای هر قسمت از تولید محصول خود نیازمند دریافت گواهی تولید است که در آن گزارش محصول تولیدی، مواد اولیه داخلی و خارجی ذکر شده است.

تعیین مقصد کالا

محصولات تولیدی واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و ویژه چهار مقصد را پیش رو دارند: مصرف کالا در منطقه • ارسال کالا به سرزمین اصلی • صادرات کالا به خارج از کشور • ارسال کالا به سایر مناطق در این گروه خدمت، فعالان اقتصادی می‌بایست مقصد نهایی کالای خود را مشخص کنند.

درخواست کد ISIC برای محصولات جدید

نسخه بتا