دات نت نیوک

معرفی مدیران

محمدرضا محمد یوسفی

مدیریت امور مجلس

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • ـ هماهنگی و دفاع از لوایح در مجلس شورای اسلامی
  ـ شرکت در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
  ـ پیگیری شکایات واصله از کمیسیون اصل 90 حسب مورد
  ـ پیگیری و دریافت پاسخ واحدها به نامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  ـ تنظیم برنامه های بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فعالیت های مناطق آزاد و ترتیب ملاقات نمایندگان مجلس با مسئولان دبیرخانه شورا
  ـ دریافت نامه ها، شکایات، تذکرات و درخواست های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت بخش های مختلف واحدهای ذیربط
  ـ هماهنگی در اعلام برنامه های کمیسیون مجلس شورای اسلامی به واحدهای ذیربط جهت آگاهی و حسب لزوم حضور در مجلس شورای اسلامی
  ـ برقرای ارتباط مناسب و منطقی بین نمایندگان مجلس و مسئولین و رفع خلأهای قانونی
  ـ همکاری و برقرای ارتباط موثر با مرکز پژوهش ها، معاونت ها و سایر واحدهای مجلس شورای اسلامی حسب ضرورت