دات نت نیوک

معرفی مدیران

محمدرضا توسلی

معاون حقوقی و امور مجلس

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی