حالت نمایش:
رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
  • ستاد نمایشگاه ها و رویدادهای دبیرخانه شورای هماهنگی
  • ستاد نمایشگاه ها و رویداد ها
  • ستاد رویدادها ونمایشگاه ها
  • ستاد رویدادها ونمایشگاه ها
  • ستاد نمایشگاه ها و رویداد ها
  • ستاد نمایشگاه ها و رویداد ها
  • ستاد رویدادها و نمایشگاه ها
  • ستاد رویدادها و نمایشگاه ها
  • ستاد رویدادها و نمایشگاه ها
  • ستاد رویدادها و نمایشگاه ها
Sarmayegozariستادرویدادها
برگزاری رویدادها اعم از نمایشگاه های داخلی و خارجی ، همایش ها و جشنواره ها به منظور ایجاد فضای ارتباطی  با مخاطبان
Sarmayegozariرویدادها
در این بخش تقسیم بندی فعالیت های هر منطقه در حوزه رویدادها، اطلاعات و فرآیند برگزاری آنها برای دسترسی هرچه آسان تر در اختیار مخاطبان قرار می گیرد
Sarmayegozari ثبت رویدادها
در این بخش نسبت به شناسایی و دریافت پیشنهادات اجرایی از سوی مجریان واجدالشرایط تعامل بیشتر با مخاطبان  در این حوزه میباشد
نمایشگاه های بین المللی
برپايي نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در هند
برپايي نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در هند
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هند از تاریخ 20 تا 22 شهریور ماه سالجاري در شهر بمبئی برگزار می گردد. (ادامه)