رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قالب صفحه:
  • عریض
  • محصور
فارسی EN نسخه آزمایشی
فیدئو
  منطقه ویژه خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در کیلو متر 13 بزرگراه شهید رجایی در غرب بندر عباس واقع شده است. این منطقه در تاریخ 24/10/76 با نام منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزا...