رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
تاسیسات صنعتی منطقه آزاد اروند

o شرکت پالایش نفت آبادان: پالایشگاه آبادان با تولید روزانه 130هزار بشکه و واحد تقطیر 85 در حال فعالیت است.
o شرکت پتروشیمی آبادان: با تولید سالیانه حدود نیم میلیون تن مواد مختلف پتروشیمی.
o طرح عظیم کشت و صنعت توسعه نیشکر که بزرگترین طرح کشاورزی کشور می باشد.همچنین صنایع جانبی آن مانند کارخانجات تولید الکل از ملاس نیشکر و کارخانجات دیگر.
o صنایع بزرگ کشتی سازی:در این صنعت در منطقه آزاد اروند کارخانه های کشتی سازی اروندان- بحر نیلگون و چند کارخانه دیگر فعال هستند.
o شرکت تولید رینگ سایپا : این شرکت، خط تولید اتوماتیک رینگ چرخ بریجستون و فایرستون اسپانیا را برای تولید رینگ انواع سواری، همراه با دانش مربوطه خریداری نموده است.
o وجود بیش از 150 کارخانه بزرگ وکوچک دیگر در زمینه های مختلف.